www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 169 ДҮГЭЭР ТОГТООЛТОЙ ХОЛБОГДСОН МАРГААНЫГ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦСЭН ТУХАЙ /Дүгнэлт/


 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ  
1994 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдөр                                                                     Дугаар 08                                                                             Улаанбаатар хот