www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2005 ОНЫ 208 ДУГААР ТОГТООЛ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ЭЦЭСЛЭН ХЯНАН


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТОГТООЛ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2005 ОНЫ 208 ДУГААР ТОГТООЛ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ЭЦЭСЛЭН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ /Тогтоол/
2007 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр  Улаанбаатар