www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨР ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 16 ДУГААР ЗҮ


ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ
2001 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                               Дугаар 02                                                    Улаанбаатар хот