www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН УЛСЫН ХИЛИЙГ

ХОЁР ДАХЬ УДАА ХАМТРАН ШАЛГАСАН

ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР,

БНХАУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН

ПРОТОКОЛ, ТҮҮНИЙ ХАВСРАЛТУУДЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 2005 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан “Монгол Улс, БНХАУ-ын улсын хилийг хоёр дахь  удаа хамтран шалгасан тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол”, түүний хавсралтуудыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ