www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН САНСРЫН ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА (APSCO)-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

           

            1 дүгээр зүйл. 2005  оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                      Ц.НЯМДОРЖ