www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
                                       ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2006 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН  ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ