www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
                 

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Испанийн Вант Улсын Институто де Кредито Оффисиалын хоорнод 2006 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл” –ийн Зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                      Ц.НЯМДОРЖ