www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

ТУХАЙ 1974 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН

1988 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Ц.НЯМДОРЖ