www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС

БОХИРДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1997 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “1978 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан, Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Ц.НЯМДОРЖ