www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“ДАЛАЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙ КОНВЕНЦИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ,

ӨӨРЧЛӨЛТ”-ИЙГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. 1991 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр баталсан “Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид оруулах нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Ц.НЯМДОРЖ