www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“ОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ

ЛИБЕРАЛЧЛАХ ТУХАЙ ОЛОН ТАЛТ

ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН “ЗӨВХӨН

 АГААРААР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХЭД

ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ  НЭМЭЛТ,

ӨӨРЧЛӨЛТ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. “Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр”-ийн “Зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Ц.НЯМДОРЖ