www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“ЗҮҮН БҮСИЙН ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ

 ТӨВИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” -ИЙН ЗЭЭЛИЙН

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бельгийн Вант Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулсан “Зүүн бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                  Ц.НЯМДОРЖ