www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
       

 “ПАРЛАМЕНТЫН ОРДОН БАРИХ  ТӨСӨЛ”-ИЙН

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХАРИЛЦАН

ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧГИЙГ

 СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн хооронд 2007 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан “Парламентын ордон барих төсөл”-ийн буцалтгүй тусламжийн харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН