www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ

ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ

ТУХАЙ” 2005 ОНЫ ЮНЕСКО-ГИЙН КОНВЕНЦИД

МОНГОЛ УЛС НЭГДЭН ОРСНЫГ  СОЁРХОН

 БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Францын Парис хотноо 2005 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай”  ЮНЕСКО-гийн Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН