www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
“МОНГОЛ-ОРОСЫН УЛСЫН ХИЛИЙН

ДЭГЛЭМИЙН ТУХАЙ” МОНГОЛ УЛС,

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС ХООРОНДЫН

ГЭРЭЭГ  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс хооронд 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр байгуулсан “Монгол-Оросын улсын хилийн дэглэмийн тухай“ гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН