ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А/73 
2017-12-04
2017-12-08
 
2017-12-11-ний 3808-д, ЗХХАЭ-ийн № 34-д нийтлэгдсэн 
4
386 
2017-12-28
2018-02-23
 
2018-02-15-ны 3859-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №8-д нийтлэгдсэн. 
6
361 
2017-12-14
2018-02-23
 
2018-02-14-ний 3858-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн 
11
А/124 
2015-06-15
2017-01-25
 
2016-02-01-ны өдөр хүлээн авсан 
12
А-68 
2018-04-18
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3911-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
13
А-08 
2019-01-09
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4174-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
А/60 
2002-04-22
2002-04-22
 
2002-05-02-ны өдрйин 1851 
16
А-20 
2019-01-18
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4172-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
А/169 
2011-09-20
2011-09-20
 
2011-11-01-ний өдрийн 3275 
18
А-42 
2019-02-25
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4264-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
75 
2017-08-17
2017-09-12
 
2017-08-17-ны 3780-д, ЗХХАЭ-н 2017 оны № 26-д нийтлэгдсэн