ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/24 
2020-01-30
2020-02-12
 
2020-02-12-ны 4707.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
А/228 
2020-12-08
2020-12-18
 
2020-12-17-ны 4924-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
277 
2018-12-11
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4080-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
263 
2017-02-21
2018-02-23
 
2018-02-15-ны 3861-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн. 
8
187 
2019-06-12
2019-06-26
  
2019-06-21. 4414. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
10
90 
2008-05-30
2008-07-01
 
2009-05-13-ны өдрийн 3030 
13
А/185 
2020-09-24
2020-10-20
 
2020-10-12-ны 4891-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
16
49 
2018-03-14
2018-05-04
 
2018-05-03-ны 3893-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 15-д нийтлэгдсэн. 
19
А/06/290/314 
2013-12-31
0000-00-00
 
2014-05-05-ны өдрийн 3444 
23
А/153 
2020-08-17
2020-09-03
 
2020-08-27-ны 4855-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
228 
2018-10-18
2018-11-02
 
2018-11-01-ны 4018-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны 32 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
168 
2018-08-08
2018-09-05
  
2018-08-27-ны 3987-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
28
А/222 
2020-11-18
2020-12-04
 
2020-11-30-ны 4913-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 33-д нийтлэгдсэн. 
32
119 
2018-06-05
2018-07-16
 
2018-07-09-ний 3957-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн 
35
269/А/271 
2019-08-16
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4466. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
36
91 
2018-05-04
2018-05-25
 
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
37
82 
2018-04-23
2018-05-17
 
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
41
А/179 
2020-09-17
2020-09-26
 
2020-09-22-ны 4871-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
А/154 
2020-08-17
2020-09-03
 
2020-08-27-ны 4856-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
136/А/202 
2018-06-22
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн. 
44
А/94, А/493 
2021-06-22
0000-00-00
2021-07-06-ны өдөр хүлээн авсан. 
46
190 
2017-09-21
2017-10-04
  
2017.10.02-ны 3793-т, ЗХХАЭ-н 2017 оны 28-д нийтлэгдсэн. 
48
101 
2007-06-29
2007-06-29
 
2007оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2740