ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А-234/ А-359 
2020-06-30
2020-09-01
 
2020-07-20-ны 4830. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
А/115, А/123 
2017-06-23
2017-08-17
 
2017-07-25-ны 3775-д, ЗХХАЭ-ийн №25-д, 
8
А/130 
2019-03-28
2019-04-29
 
2019-04-22-ны 4354-т, ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
12
А/99 
2018-04-26
2018-05-17
 
2018-05-09-ний 3894-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
13
А/506, А/266 
2019-08-13
2019-08-28
 
2019-08-23-ны 4454. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 26. 
14
А/150 
2020-06-26
2020-08-18
 
2020-08-12-ны өдрийн 4851-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 08 сарын 18-ны өдрийн 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
А/171, А/496 
2015-12-15
2016-01-25
 
2016-01-14-ний өдрийн 3598 
16
А/129 
2019-03-28
2019-04-29
 
2019-04-22-ны 4355-д. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
17
160-265 
2010-12-06
0000-00-00
 
2010-12-23-ны өдрийн 3205 
18
А/46, А/09 
2019-01-17
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4196-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт бүртгэсэн. 
28
А/116 
2016-05-06
2016-05-25
2014-07-08-ны өдрийн 3467 н/ө 
29
А/143, А-221 
2017-09-06
2017-09-21
 
2017-07-21-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн 
30
А/142,А-222 
2017-09-06
2017-09-21
2017-09-21-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн 
32
166 
2000-06-14
2000-06-14
 
2003-06-23-ны өдрийн 2110-д 
33
А/304, А/699, А/460 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-05-ны 4053-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
А/91 
2018-04-13
2018-05-17
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
35
А/374 
2019-12-26
2020-02-22
 
2020-02-19-ний 4715. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн.