ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
А/115, А/123 
2017-06-23
2017-08-17
 
2017-07-25-ны 3775-д, ЗХХАЭ-ийн №25-д, 
7
А/130 
2019-03-28
2019-04-29
 
2019-04-22-ны 4354-т, ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
11
А/99 
2018-04-26
2018-05-17
 
2018-05-09-ний 3894-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
12
А/506, А/266 
2019-08-13
2019-08-28
 
2019-08-23-ны 4454. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 26. 
13
А/171, А/496 
2015-12-15
2016-01-25
 
2016-01-14-ний өдрийн 3598 
14
А/129 
2019-03-28
2019-04-29
 
2019-04-22-ны 4355-д. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
15
160-265 
2010-12-06
0000-00-00
 
2010-12-23-ны өдрийн 3205 
16
А/46, А/09 
2019-01-17
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4196-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт бүртгэсэн. 
25
А/116 
2016-05-06
2016-05-25
2014-07-08-ны өдрийн 3467 н/ө 
26
А/143, А-221 
2017-09-06
2017-09-21
 
2017-07-21-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн 
27
А/142,А-222 
2017-09-06
2017-09-21
2017-09-21-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн 
29
166 
2000-06-14
2000-06-14
 
2003-06-23-ны өдрийн 2110-д 
30
А/304, А/699, А/460 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-05-ны 4053-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
А/91 
2018-04-13
2018-05-17
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
32
А/374 
2019-12-26
2020-02-22
 
2020-02-19-ний 4715. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн.