ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А-163 
2017-12-11
2017-12-22
  
2017-12-22-ны 3820-д, ЗХХАЭ-ийн № 36-д нийтлэгдсэн 
2
А-136,А-158,А-210 
2018-08-20
2018-09-03
 
2018-09-03-ны 3990-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 27-т нийтлэгдсэн. 
3
А-43 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4263-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
А/59,А-45,А/81 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-11-ний 4268-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
А-09 
2019-01-10
2019-01-24
 
2019-01-16-ны 4160-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
А-180 
2018-10-25
2018-11-12
 
2018-11-07-ны 4024-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №33-д нийтлэгдсэн. 
19
А-84 
2018-05-04
2018-05-25
 
2018-05-25-ны 3908-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
23
А-145 
2018-08-28
2018-09-03
 
2018-09-06-ны 3991-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн. 
24
А/206 
2010-08-27
0000-00-00
 
2010-10-19-ний өдрийн 3192 
26
А-16 
2019-01-11
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4173-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
А/31 
2013-02-26
0000-00-00
 
2013-05-20-ны өдрийн 3377 
37
А-68 
2018-04-18
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3911-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
38
А-08 
2019-01-09
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4174-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
А-20 
2019-01-18
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4172-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
А/169 
2011-09-20
2011-09-20
 
2011-11-01-ний өдрийн 3275 
43
А-42 
2019-02-25
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4264-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
64/А/62 
2000-04-25
2000-04-25
 
2005-05-22-ны өдрийн 1587 
45
А/201/292/91 
1997-10-02
1997-10-02
 
46
112/А/27 
1997-02-27
1997-02-27
1997-03-05-ны өдрийн 945 
47
А/197/349/513/199/407 
1999-12-29
1999-12-29
2003-07-18-ны өдрийн 2199 
48
А/167 
2001-11-30
2001-11-30
2001-07-18-ны өдрийн 2193