ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А-163 
2017-12-11
2017-12-22
  
2017-12-22-ны 3820-д, ЗХХАЭ-ийн № 36-д нийтлэгдсэн 
2
А-136,А-158,А-210 
2018-08-20
2018-09-03
 
2018-09-03-ны 3990-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 27-т нийтлэгдсэн. 
3
А-43 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4263-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
А/27 
2020-01-30
2020-02-12
 
2020-02-10-ны 4699. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
А/26 
2020-01-30
2020-02-12
 
2020-02-10-ны 4698.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
А/457 
2019-12-10
2019-12-20
 
2019-12-20-ны 4560. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
16
А-09 
2019-01-10
2019-01-24
 
2019-01-16-ны 4160-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
А-180 
2018-10-25
2018-11-12
 
2018-11-07-ны 4024-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №33-д нийтлэгдсэн. 
20
А-84 
2018-05-04
2018-05-25
 
2018-05-25-ны 3908-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
24
А/500/283 
2019-12-25
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4654. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
26
А-145 
2018-08-28
2018-09-03
 
2018-09-06-ны 3991-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн. 
27
А/206 
2010-08-27
0000-00-00
 
2010-10-19-ний өдрийн 3192 
29
А-16 
2019-01-11
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4173-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
А-138 
2020-04-29
2020-05-19
 
2020-05-08-ны 4788. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
А/31 
2013-02-26
0000-00-00
 
2013-05-20-ны өдрийн 3377 
40
А-68 
2018-04-18
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3911-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
41
А-08 
2019-01-09
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4174-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
А-20 
2019-01-18
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4172-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
46
А-42 
2019-02-25
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4264-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
48
64/А/62 
2000-04-25
2000-04-25
 
2005-05-22-ны өдрийн 1587 
49
А/201/292/91 
1997-10-02
1997-10-02
 
50
112/А/27 
1997-02-27
1997-02-27
1997-03-05-ны өдрийн 945