ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
5
А/05/08 
2018-01-10
2018-02-02
 
2018-01-23-ны 3838-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 5-д нийтлэгдсэн. 
9
А/369 
2020-07-03
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4832. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
А/625 
2020-12-25
2021-01-22
 
2021-01-19-ний 4972-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
12
А/485 
2018-11-30
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4072-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
15
379/341 
2006-10-20
2006-10-20
2006-11-03-ны өдрийн 2649 
16
247 
2012-07-06
0000-00-00
 
17
261 
2002-11-01
0000-00-00
 
22
А/502 
2018-12-07
2019-03-27
 
2019-03-21-ний 4279-т. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-т. 
27
А/226 
2020-04-09
2020-05-05
 
2020-04-29-ний 4775. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн 
28
А/59 
2020-02-05
2020-02-20
 
2020-02-20-ны 4717. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
30
А/387 
2019-08-15
2019-09-27
 
2019-09-23-ны 4471. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 28. 
35
А/164 
2019-04-09
2019-04-29
 
2019-04-23-ны 4357. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
44
А/197 
2016-05-27
2016-06-30
2013-08-05-ны өдрийн 3393 н/ө-2 
46
А/85/241 
2015-06-17
0000-00-00
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй.