ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
4
А/05/08 
2018-01-10
2018-02-02
 
2018-01-23-ны 3838-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 5-д нийтлэгдсэн. 
9
А/485 
2018-11-30
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4072-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
11
379/341 
2006-10-20
2006-10-20
2006-11-03-ны өдрийн 2649 
12
01 
2016-01-06
0000-00-00
 
 
13
247 
2012-07-06
0000-00-00
 
14
261 
2002-11-01
0000-00-00
 
18
А/502 
2018-12-07
2019-03-27
 
2019-03-21-ний 4279-т. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-т. 
23
А/387 
2019-08-15
2019-09-27
 
2019-09-23-ны 4471. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 28. 
28
А/164 
2019-04-09
2019-04-29
 
2019-04-23-ны 4357. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
36
А/197 
2016-05-27
2016-06-30
2013-08-05-ны өдрийн 3393 н/ө-2 
37
А/85/241 
2015-06-17
0000-00-00
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй. 
47
393 
2006-12-05
2006-12-05
 
2007-01-05-ны өдрийн 2667 
49
А/421 
2018-10-19
2018-12-03
 
2018-11-20-ний 4034-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
50
А/58, А/14 
2020-02-05
0000-00-00
2020-02-21-ний өдөр хүлээн авсан.