ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
4
А/302 
2019-06-24
2019-07-09
 
2019-07-01-ний 4423.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23. 
9
А/543 
2019-09-27
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4637. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
114 
1999-09-21
1999-09-21
 
1999 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1484 
20
А/684 
2020-12-15
2020-12-31
 
2020-12-28-ны 4932-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 37-д нийтлэгдсэн. 
21
269 
2006-08-22
2006-08-22
 
2006-08-30-ны өдрийн 2624 
24
А/809 
2019-12-25
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4651. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
27
А/151/124 
2016-12-28
2017-06-02
 
2017-05-26-ны өдөр хүлээн авсан. 
28
213 
2008-06-04
2008-06-04
2008-06-10-ны өдрийн 2920 
29
54 
2002-03-15
2003-03-15
2002-04-02-ны өдрийн 1830 
30
108 
2001-06-01
2001-06-01
2003-11-12-ны өдрийн 2273 
32
136 
1997-10-02
1997-10-02
 
1998-01-27-ны өдрийн 1145 
33
53 
1998-04-17
1998-04-17
 
1998-04-29-ний өдрийн 118 
36
А/176 
2020-03-16
2020-04-03
 
2020-03-30-ны 4744. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
37
91 
1997-06-11
1997-06-11
1997-07-07-ны өдрийн 1025 
38
283/252/642 
2007-09-24
2007-09-24
 
39
93/107 
2003-05-16
2003-05-16
2003-11-12-ны өдрийн 2314 
40
24 
2004-02-13
2004-02-13
2004-03-01-ний өдрийн 2435 
43
164 
2003-09-11
2003-09-11
2003-10-21-ний өдрийн 2283 
45
А/719/189 
2019-11-22
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4639. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
46
А/816/218 
2019-12-27
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4640. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
47
261 
2001-12-28
2001-12-28
 
2008-02-14-ний өдрийн 2859 
48
А/677 
2020-12-10
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5013-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн.