ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/208 
2018-11-01
2018-12-03
 
2018-11-30-ны 4046-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
А/62/78/А/89 
2020-04-10
2020-04-24
 
2020-04-17-ны 4759. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 13-т нийтлэгдсэн. 
4
А/220 
2015-10-05
0000-00-00
 
2015-10-05-ны өдрийн 3563 
16
А/204 
2014-11-14
0000-00-00
  
2014-11-25-ны өдрийн 3498 
27
А/101 
2019-06-07
2019-06-26
 
2019-06-19-ний 4409. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
29
А/142 
2018-07-16
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3966-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
30
А/40 
2018-03-02
2018-03-05
 
2018-03-02-ны 3867-д, ЗХХАЭ-ийн № 9-д нийтлэгдсэн. 
36
А/215 
2017-08-31
2018-08-20
 
2018-08-13-ны 3980-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-т нийтлэгдсэн. 
37
А/115,А/176,142 
2017-05-03
2017-05-12
  
2017-05-05-ны өдрийн 3721 
38
А/215/421 
2014-12-05
0000-00-00
 
2014-12-08-ны өдрийн 3504 
39
А/114,141 
2017-05-03
2017-05-12
 
2017-05-05-ны өдрийн 3722 
43
А/187 
2018-10-01
2018-10-12
 
2018-10-04-ны 3997-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 29-д нийтлэгдсэн. 
46
А/156 
2014-09-18
0000-00-00
2003-06-24-ны 2119-т нэмэлт өөрчлөлт 
47
А/165 
2017-06-25
2017-07-03
2017-06-23-ны өдөр хүлээн авав. 
48
А/263,А/406,321 
2017-10-31
2017-11-02
2017-11-01-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 31-д нийтлэгдсэн 
49
А/238 
2017-09-07
2017-12-04
2017-12-06-ний өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 33-д нийтлэгдсэн 
50
А/153 
2017-06-06
2017-12-04
 
2017-12-06-ны өдөр хүлээн авсан, ЗХХАЭ-ийн № 33-д нийтлэгдсэн