ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/42 
2020-02-19
2020-03-19
2020-03-13-ны 4734. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 8-д нийтлэгдсэн. 
3
А/300 
2017-12-22
2018-02-20
  
2018-02-19-ний 3860-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №7-д нийтлэгдсэн. 
22
А/281 
2019-12-04
2019-12-27
 
2019-12-25-ны 4570. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
26
А/294 
2019-12-06
2019-12-20
 
2019-12-27-ны 4588. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
28
А/282 
2019-12-04
2019-12-27
  
2019-12-27-ны 4571. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
29
А/118 
2021-03-17
2021-04-13
 
2021-04-13-ны өдрийн 5200-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
А/105 
2014-06-10
0000-00-00
2009-01-06-ний 2982-т нэмэлт өөрчлөлт 
31
А/285 
2017-12-19
0000-00-00
2018-01-23-ны өдөр хүлээн авсан. 
35
А/149 
2018-08-14
2018-08-20
 
2018-08-23-ны 3986-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
36
А/201/292/91 
1997-10-02
1997-10-02
 
37
А/197/349/513/199/407 
1999-12-29
1999-12-29
 
41
А/95,А/92 
2018-05-15
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн. 
43
А/269 
2017-12-07
2018-02-02
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №5-д нийтлэгдсэн 
45
А/29 
2018-02-05
0000-00-00
2018-02-15-ны өдөр хүлээн авсан. 
48
А/83 
2016-12-12
2018-02-02
2018-01-25-ны 3843-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №5-д нийтлэгдсэн 
49
А/128 
2019-06-20
2019-07-26
 
2019-07-17-ны 4432. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 24