ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
3/8 
2021-06-29
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5354-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
12/02 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
4
2/16 
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5012-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
12/03 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4124-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
6
06 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4974-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
7
10/10 
2019-12-18
2020-04-11
 
2020-04-09-ний 4748. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 11-т нийтлэгдсэн. 
8
03/04 
2021-07-02
2021-07-28
2021-07-22-ны өдрийн 5394-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
04/25 
2021-05-27
2021-07-28
2021-07-22-ны өдрийн 5392-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
01/07 
2020-02-06
2020-10-20
 
2020-10-12-ны өдрийн 4888-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
12
02/05 
2020-12-15
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4978-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
13
10/05 
2019-12-16
2020-04-03
 
2020-03-27-ны 4740. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
14
12/08 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4709. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
15
2/13 
2020-12-18
2021-06-04
2021-05-31-нna 5277-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
12/10 
2019-12-13
2020-01-23
 
2020-01-14-ний 4635. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
3/04 
2021-03-19
2021-04-13
2021-04-05-ны 5180-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
12/01 
2019-09-27
2019-10-25
 
2019-10-16-ны 4483. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
20
11/11 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4464. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
21
11/10 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4463. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
22
12/14 
2019-04-11
2020-02-22
 
2020-02-11-ний 4710. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
23
3/8 
2021-07-29
0000-00-00
 
2021-09-16-ны өдрийн 5459-д бүртгэсэн. 
25
11/04 
2018-12-18
2019-02-22
 
2019-02-22-ны 4242-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
26
11/03 
2018-12-18
2019-02-22
 
2019-02-22-ны 4241-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
27
3/10 
2021-05-06
2021-05-26
 
2021-05-25-ны өдрийн 5268-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
15/12 
2019-11-28
2020-01-10
 
2020-01-02-ны 4597. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
32
2/12 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4976-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
33
2/03 
2020-12-18
2021-01-08
 
2021-01-05-ны 4941-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
34
3/04 
2021-01-25
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5044-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
3/05 
2021-01-25
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5045-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
01 
2021-03-05
2021-04-02
2021-03-26-ны 5156-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
19 
2020-09-23
2020-10-07
 
2020-10-05-ны өдрийн 4885-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 29 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
38
13/01 
2020-08-10
2020-09-23
 
2020-08-25-ны өдрийн 4853-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
11/02 
2020-04-27
2020-09-09
 
2020-09-02-ны 4862-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
40
15/02 
2020-09-30
2020-10-29
 
2020-10-28-ны өдрийн 4898-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
41
3/05 
2021-07-27
2021-08-18
2021-08-17-ны 5432-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
3/02 
2021-07-27
0000-00-00
2021-08-24-ны 5442-д бүртгсэн. 
43
2/05 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5133-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
44
2/11 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5134-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
45
2/10 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5135-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
47
3/02 
2021-07-09
2021-07-28
 
2021-07-27-ны өдрийн 5398-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
49
А/76 
2020-05-19
0000-00-00
 
2020-06-11-ний 4811-д бүртгэсэн.