ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
02/07 
2020-12-16
2021-01-15
2021-01-08-ны 4950-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
3
03/07 
2018-12-14
2019-01-24
  
2019-01-14-ний 4156-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
4
04/14 
2019-12-12
2020-01-10
  
2020-01-08-ны 4608. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
5
29 
2018-12-14
2019-01-02
  
2018-12-27-ны 4100-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
6
2/11 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4943-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
7
2/12 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4944-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
9
11 
2020-12-17
2021-02-19
2021-02-17-ны 5061-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
11/05 
2018-12-13
2019-01-11
  
2019-01-02-ны 4116-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
02/09 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-21-ний өдрийн 4986-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
13
15/05 
2019-12-06
2020-01-23
 
2020-01-31-ний 4682. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
14
07/21 
2018-01-26
2018-02-13
 
2018-02-12-ны 3852-д, ЗХХАЭ-ийн № 6-д нийтлэгдсэн 
16
2/05 
2020-12-17
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4980-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
17
2/06 
2020-12-17
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4981-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
20
10/12 
2018-12-07
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4105-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
21
02/17 
2020-12-09
2021-02-05
2021-01-29-ний 5004-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
02/07 
2020-12-16
2021-01-15
2021-01-08-ны 4951-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
23
09/08 
2018-12-16
2019-01-11
  
2018-01-02-ний 4118-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
24
8/07 
2018-12-24
2019-01-11
  
2019-01-03-ны 4130-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
2/11 
2020-12-16
2021-02-03
2021-01-27-ны 4990-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
2/12 
2020-12-16
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 4991-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
07/08 
2018-12-14
2019-01-02
  
2018-12-28-ны 4107-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
28
2/08 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-05-ны 4936-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
29
15 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4132-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
03/01 
2021-03-10
2021-04-02
2021-03-30-ны 5167-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
16 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4131-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
32
11/07 
2018-12-14
2019-01-24
  
2019-01-14-ний 4157-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
33
2/14 
2020-12-18
2021-02-05
2021-02-02-ны 5023-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
2/15 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-21-ний өдрийн 4985-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
35
04/08 
2017-06-02
2017-06-21
2017-06-14-ны өдөр хүлээн авсан. 
36
02 
2021-01-29
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5039-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
А/44 
2018-12-12
2019-01-02
  
2018-12-27-ны 4101-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
38
01 
2021-01-29
2021-02-19
2021-02-10-ны 5038-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
2/01 
2021-03-25
2021-04-23
 
2021-04-15-ны 5210-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
41
2/04 
2020-12-15
2021-01-22
 
2021-01-21-ний өдрийн 4987-д бүртгэсэн ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
43
16/01 
2020-07-01
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4833. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
08/15 
2018-12-13
2019-01-11
  
2019-01-03-ны 4129-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
02/08 
2020-12-15
2021-02-03
2021-01-27-ны 4994-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
46
02/08 
2020-12-17
2021-02-05
2021-01-29-ний 5009-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
10/07 
2018-12-13
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4106-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
48
02/09 
2020-12-17
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5010-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
49
26 
2021-08-07
0000-00-00
2021-09-02-ны 5450-д бүртгсэн.