ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
12 
2018-12-20
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4219-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
3
14 
2020-12-31
2021-04-13
 
2021-04-07-ны 5195-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
17 
2018-12-20
2019-02-22
  
2019-02-20-ны 4237-т бүртгэв.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
7
01 
2021-03-17
2021-04-13
 
2021-04-05-ны 5177-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
41 
2018-12-03
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4126-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
9
42 
2018-12-19
2019-02-08
  
2019-02-01-ний 4199-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
10
15 
2021-01-19
2021-02-05
 
2021-02-02-ны 5021-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
15 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-01-ний 4198-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
15
6/07 
2018-12-19
2019-02-22
 
2019-02-11-ний өдрийн 4222-т бүртгэв.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
17
12 
2020-12-18
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5041-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
06 
2018-12-10
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4192-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
19
02 
2021-01-13
2021-03-23
2021-03-22-ны 5147-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
51 
2019-12-02
2019-12-27
 
2019-12-25-ны 4574. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
21
34 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4193-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
22
10 
2020-12-18
2021-01-15
 
2021-01-14-ний өдрийн 4966-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
23
14 
2021-02-26
2021-03-23
 
2021-03-19-ний 5138-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
09 
2018-12-20
2019-03-27
 
2019-01-31-ний 4195-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
25
02 
2020-12-26
2021-04-13
 
2021-04-05-ны 5178-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
43 
2018-12-03
2019-01-02
 
2018-12-26-ны 4097-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
27
6/10 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-01-31-ний 4194-т бүртгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
28
II/09 
2020-12-18
2021-01-15
 
2021-01-08-ны 4954-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
30
14 
2020-12-20
2021-01-15
 
2021-01-11-ний 4955-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
31
11 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4214-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
32
03 
2021-01-22
2021-02-05
2021-02-02-ны 5022-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
33
10 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-01-07-ны 4137-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
16 
2018-12-19
2019-03-16
 
2019-03-12-ны 4269-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
04 
2021-01-06
2020-04-02
 
2021-03-25-ны 5149-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
12 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-02-12-ны 4226-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
37
20 
2021-03-15
0000-00-00
 
2021-04-19-ний 5212-д бүртгэсэн. 
38
42 
2018-12-03
2019-01-02
2018-12-21-ний 4084-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
39
08 
2018-12-19
2019-02-22
 
2019-02-04-ний 4218-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
40
04 
2021-01-14
2021-03-23
2021-03-15-ны өдрийн 5123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
41
65 
2018-12-12
2019-02-22
 
2019-02-11-ний 4225-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
42
19 
2021-01-13
2021-02-03
2021-01-27-ны 4997-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
01 
2020-01-28
2020-02-12
 
2020-02-12-ны 4706. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
54 
2019-12-02
2019-12-20
  
2019-12-25-ны 4575. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
46
62 
2020-12-18
2021-02-19
2021-02-16-ны 5058-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
03 
2020-01-06
2020-01-23
 
2020-01-20-ны 4645. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
48
11 
2018-12-16
2019-02-22
 
2019-02-11-ний өдрийн 4224-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
49
08 
2020-12-18
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5086-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
50
6/07 
2018-12-20
2019-02-22
 
2019-02-11-ний 4223-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн.